Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2013

5275 58f4 500
Reposted fromamatore amatore viaWecanbeheroes Wecanbeheroes
semyazza
Sponsored post
soup-sponsored
4553 1945
Reposted frommeulin-leijon meulin-leijon viakatastrofo katastrofo
semyazza
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromavooid avooid viacorvax corvax
semyazza

September 06 2013

semyazza
Reposted fromsuperfly superfly viamarbra12 marbra12
semyazza
semyazza
1666 d007
Reposted fromOhSnap OhSnap viaflosik flosik
semyazza
6536 0c52
Reposted fromstylte stylte viavibowitgirl vibowitgirl
semyazza

September 01 2013

semyazza
9652 b3df
Reposted fromsummerkiss summerkiss viajnna jnna
semyazza
9893 d733 500
Reposted fromsiago siago viamefir mefir

August 31 2013

semyazza
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
semyazza
7229 0b65 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
semyazza
7070 9464
Idealny kubek na śniadania z rodziną <3

(54)
semyazza
7962 c369 500
Reposted fromhagis hagis viaemciu emciu
semyazza
4206 745f
Reposted fromafrown afrown viaemciu emciu
semyazza
semyazza
Alien (1979)
Reposted fromhepke hepke viaemciu emciu
semyazza
0883 5dff
Reposted fromxmartii xmartii viarichardm richardm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...